כלבים לאימוץ
כלבים לאימוץ
(יחצנים, הכלבייה העירונית תל אביב רדינג)